Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2017

Từ 17 đến 20-10-2017
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại
Địa chỉ: số 489, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lý do đến thăm hội chợ

  • Hội chợ xuất khẩu uy tín
  • 250 nhà trưng bày đến từ Việt nam và nhiều nước trên thế giới
  • Diễn ra ngay trước Hội chợ Mega Show Part I
  • Nhấn mạnh vào thiết kế bền vững
  • Miễn phí thăm quan nhà máy và nhiều ưu đãi khác cho khách nhập khẩu

Kỷ yếu hội chợ

Đang cập nhật nội dung

TIN MỚI NHẤT