Danh sách nhà trưng bày

Tìm kiếm nhà trưng bày
Số lượng nhà trưng bày: 3
Tên nhà trưng bày Liên hệ
CÔNG TY TNHH GỐM SỨ HOÀNG MINH
(HOANGMINH CERAMIC CO.,LTD)
Đại diện: Mrs. Huong Nguyen
Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 0969652869 | Fax: +842433841553
Email: gomsuhoangminh@gmail.com
Website:
CÔNG TY TNHH THẾ KỶ NGÀY NAY
(NEW EPOCH CO., LTD)
Đại diện: TRƯƠNG BÍCH NGỌC
No 17 Road No 9, Binhthoi Housing, Ward No 8, Dist No 11
Tel: 0937325266 | Fax:
Email: janiephan512@gmail.com
Website:
Novel Innovations Inc.
(Novel Innovations Inc.)
Đại diện: Mr. Jonathan Lee
No. 602 Yongseong Biztel, 109 Hangang-daero, Yongsan-gu
Tel: +82-2-2077-1667 | Fax: +82-2-2077-1669
Email: neo_inno@naver.com
Website: www.novelinno.com