Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU HIỀN LƯƠNG

Tên công ty CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU HIỀN LƯƠNG
Tên tiếng anh HIENLUONG BAMBOO AND RATTAN EXPORT CO., LTD
Email ng-thiluong@hn.vnn.vn / hienluongsupplier@hn.vnn.v
Điện thoại 0084 24 3378 9443
Địa chỉ Cho Street, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước