Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH TRE NỨA CUỐN CÁT ĐẰNG

Tên công ty CÔNG TY TNHH TRE NỨA CUỐN CÁT ĐẰNG
Tên tiếng anh CATDANG BAMBOO CO., LTD
Email sales@catdangbamboo.com.vn
Điện thoại (84) 350 3951998
Địa chỉ Yetien Commune - Yyen Dist, Namdinh Province - Vietnam
Thành phố Namdinh Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước