Thông tin nhà trưng bày: DNTN SẢN XUẤT HÀNG TCMN THANH TRANG

Tên công ty DNTN SẢN XUẤT HÀNG TCMN THANH TRANG
Tên tiếng anh THANHTRANG CRAFTS EXPORT ENTERPRISE
Email thanhtrangcrafts@yahoo.com
Điện thoại (84) 0320 3831068
Địa chỉ No.32/229 Binh Loc str., Tan Binh Ward, Haiduong city, Haiduong Province
Thành phố Haiduong Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...

Cập nhật thông tin | Trang trước