Thông tin nhà trưng bày: DNTN SẢN XUẤT HÀNG TCMN THANH TRANG

Tên công ty DNTN SẢN XUẤT HÀNG TCMN THANH TRANG
Tên tiếng anh THANHTRANG CRAFTS EXPORT ENTERPRISE
Email thanhtrangcrafts@yahoo.com
Điện thoại (84) 0320 3831068
Địa chỉ No.32/229 Binh Loc str., Tan Binh Ward, Haiduong city, Haiduong Province
Thành phố Haiduong Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước