Thông tin nhà trưng bày: Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Thăng Long

Tên công ty Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Thăng Long
Tên tiếng anh Thanglong Craft JSC
Email contact@thanglongcraft.vn
Điện thoại +84 24 39923 565
Địa chỉ Tien Phuong Commune, Chuong my Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước