Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SÔNG HỒNG

Tên công ty CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SÔNG HỒNG
Tên tiếng anh SONG HONG CERAMIC CO., LTD
Email bich.nguyen@gomsusonghong.com,info@gomsusonghong.c
Điện thoại (+84) 24 6291 8259
Địa chỉ No 3 Village, Bat Trang commune, Gia Lam district, Hanoi City, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước