Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SÔNG HỒNG

Tên công ty CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SÔNG HỒNG
Tên tiếng anh SONG HONG CERAMIC CO., LTD
Email bich.nguyen@gomsusonghong.com,info@gomsusonghong.c
Điện thoại (+84) 24 6291 8259
Địa chỉ No 3 Village, Bat Trang commune, Gia Lam district, Hanoi City, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm .........
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ......

Cập nhật thông tin | Trang trước