Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương

Tên công ty Công ty TNHH mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương
Tên tiếng anh Hien Luong Bamboo & Rattan Export Co.,Ltd
Email nguyenthiluongHL@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 943118658
Địa chỉ Luuthuong village, Phutuc Commune, Phuxuyen Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước