Thông tin nhà trưng bày: Công ty Cổ phần sơn mài Hòn Ngọc Việt

Tên công ty Công ty Cổ phần sơn mài Hòn Ngọc Việt
Tên tiếng anh VIET PEARL LACQUER.,JSC
Email sonmaihonngocviet@gmail.com
Điện thoại 0912419498
Địa chỉ Boikhe hamlet, Chuyenmy commune, Phuxuyen Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...

Cập nhật thông tin | Trang trước