Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở SX áo dài Hằng Bạo

Tên công ty Cơ sở SX áo dài Hằng Bạo
Tên tiếng anh HANG BAO TRADITIONAL ÁO DÀI & BEDDING PTE
Email nghiemvanbao1964@gmail.com
Điện thoại 0913484980
Địa chỉ Trach Xa, Hoa Lam, Ung Hoa
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............

Cập nhật thông tin | Trang trước