Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở SX áo dài Hằng Bạo

Tên công ty Cơ sở SX áo dài Hằng Bạo
Tên tiếng anh HANG BAO TRADITIONAL ÁO DÀI & BEDDING PTE
Email nghiemvanbao1964@gmail.com
Điện thoại 0913484980
Địa chỉ Trach Xa, Hoa Lam, Ung Hoa
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước