Thông tin nhà trưng bày: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt

Tên công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt
Tên tiếng anh Bac Viet Development and Investment JSC
Email bacviet.jscvn@gmail.com
Điện thoại 0971195738
Địa chỉ Bat Trang, Gia Lam
Thành phố Ha Noi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước