Thông tin nhà trưng bày: HTX sơn khảm Ngọ Hạ

Tên công ty HTX sơn khảm Ngọ Hạ
Tên tiếng anh Ngo Ha Furniture Lacquer Co-Operative
Email htxsonkhamngoha@gmail.com,htxngoha@gmail.com
Điện thoại 0912311089
Địa chỉ Ngo Ha, Chuyen My, Phu Xuyen District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước