Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Kỳ

Tên công ty Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Kỳ
Tên tiếng anh Nguyen Van Ky Embroidery Pte
Email cosotheunguyenky@gmail.com
Điện thoại 0913325209
Địa chỉ Tu Van, Le Loi, Thuong Tin
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ......
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm .........

Cập nhật thông tin | Trang trước