Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Kỳ

Tên công ty Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Kỳ
Tên tiếng anh Nguyen Van Ky Embroidery Pte
Email cosotheunguyenky@gmail.com
Điện thoại 0913325209
Địa chỉ Tu Van, Le Loi, Thuong Tin
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước