Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xuất khẩu Cói Xanh

Tên công ty Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xuất khẩu Cói Xanh
Tên tiếng anh COI XANH CO.,LTD
Email hungnguyenkt49@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 913505110
Địa chỉ Nga Lien Commune, Nga Son Dist, Thanh Hoa Province, Viet Nam
Thành phố Thanh Hoa Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước