Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở sản xuất nông sản xanh Thảo Trang

Tên công ty Cơ sở sản xuất nông sản xanh Thảo Trang
Tên tiếng anh THAO TRANG Pte
Email nongsanninhthuanvg@gmail.com
Điện thoại 0901235357
Địa chỉ Long Bình 2 Hamlet, An Hai Commune, Ninh Phuoc District
Thành phố Ninh Thuan
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước