Thông tin nhà trưng bày: Gốm sứ Gia Nguyễn

Tên công ty Gốm sứ Gia Nguyễn
Tên tiếng anh Gia Nguyen Ceramic Enterprise
Email gianguyen.handicrafts@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 913565455
Địa chỉ No 6, Giangcao Village, Battrang Commune, Gialam Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước