Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LỤA VẠN PHÚC

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LỤA VẠN PHÚC
Tên tiếng anh VANPHUC SILK JOINT STOCK COMPANY
Email hongdung7165@gmail.com
Điện thoại +84 24 32232827
Địa chỉ Vanphuc ward, Hadong Dist, Hanoi city, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước