Thông tin nhà trưng bày: TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tên công ty TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
Tên tiếng anh Quang Tri Centrel for Industry Extension and Trade Promotion ( Industry and Trade Department)
Email ietp@quangtri.gov.vn
Điện thoại +84 02333585499
Địa chỉ Hung Vuong Street, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri , Vietnam
Thành phố Quangtri Provine
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước