Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH MÂY TRE LÁ XUẤT KHẨU NAM SƠN

Tên công ty CÔNG TY TNHH MÂY TRE LÁ XUẤT KHẨU NAM SƠN
Tên tiếng anh NAM SON CO., LTD
Email info@namsoncorp.vn
Điện thoại +84 24 33910231
Địa chỉ Phu Yen Village, Truong Yen Commune, Chuong My Dist, Hanoi City, Viet Nam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước