Thông tin nhà trưng bày: CÔNG TY TNHH J.E.O.N Nguyễn

Tên công ty CÔNG TY TNHH J.E.O.N Nguyễn
Tên tiếng anh JEON NGUYEN CO., LTD
Email nguyenthihaingan@yahoo.com
Điện thoại +84 24 3 831 1337
Địa chỉ D4, Room No. 508 Giang Vo Street, Ba Dinh Dist, Ha Noi City, Viet Nam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước