Thông tin nhà trưng bày: Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Thu Trang

Tên công ty Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Thu Trang
Tên tiếng anh THU TRANG SERVICE AND HANDI CRAFT CO-OPERATIVE
Email thutranghtx@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 987806106
Địa chỉ Pho Bang town, Dong Van Dist, Ha Giang Province
Thành phố Ha Giang Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước