Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH SX & XNK Mây tre Giao Châu

Tên công ty Công ty TNHH SX & XNK Mây tre Giao Châu
Tên tiếng anh GIAO CHAU RATTAN & BAMBOO MANUFACTURE AND EXPORT CO., LTD
Email handicraft@giaochau.com.vn
Điện thoại 04 33910 191
Địa chỉ Km25, Phu Nghia, Chuong My District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước