Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH mây tre Trường Vượng

Tên công ty Công ty TNHH mây tre Trường Vượng
Tên tiếng anh Truong Vuong Bamboo Co., Ltd
Email tvbamboo1@gmail.com
Điện thoại 04.33812888
Địa chỉ Đông Phương Yên, Chương Mỹ District,
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước