Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH Artex An Xá

Tên công ty Công ty TNHH Artex An Xá
Tên tiếng anh Artex Anxa Co., Ltd
Email nam@artexanxa.com
Điện thoại 0913645318 
Địa chỉ 70+71 An Xa Industrial Zone
Thành phố Nam Dinh
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước