Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bamboo Vina

Tên công ty Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bamboo Vina
Tên tiếng anh Bamboo Vina Company Limited
Email tamtremanhcuong@gmail.com
Điện thoại 0948428438
Địa chỉ Dong Ninh Hamlet, Ha Ninh Commune, Ha Trung District
Thành phố Thanh Hoa
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............

Cập nhật thông tin | Trang trước