Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH Sản Xuất Tre Sơn Mài XK Hạ Thái

Tên công ty Công ty TNHH Sản Xuất Tre Sơn Mài XK Hạ Thái
Tên tiếng anh HA THAI BAMBOO LACQUER PRODUCTION EXPORT CO.,LTD
Email doancaobong@gmail.com
Điện thoại 0932105568
Địa chỉ Group 7, Ha Thai Hamlet, Duyen Thai Commune, Thuong Tin District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ......
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ......

Cập nhật thông tin | Trang trước