Thông tin nhà trưng bày: Công ty CP Đầu tư và công nghệ Hải Vân

Tên công ty Công ty CP Đầu tư và công nghệ Hải Vân
Tên tiếng anh HAI VAN INVESTMENT & TECHNOLOGY JSC
Email huyanh287@gmail.com,haivan-iron@yahoo.com
Điện thoại 0914 382 742
Địa chỉ Đong But, Ngoc Liep Commune, Quoc Oai District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước