Thông tin nhà trưng bày: Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

Tên công ty Sở Công thương tỉnh Phú Thọ
Tên tiếng anh Phu Tho Department of Industry and Trade
Email pthuongmai@gmail.com
Điện thoại 0961398986
Địa chỉ Number 337, Chau Phong st, Gia Cam District, Viet Tri City
Thành phố Phu Tho
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước