Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở thêu tay truyền thống Đỗ Văn Sơn

Tên công ty Cơ sở thêu tay truyền thống Đỗ Văn Sơn
Tên tiếng anh Do Van Son Traditional Handy Embroidery Pte
Email thaophatart@gmail.com
Điện thoại 0983547308
Địa chỉ Đao Xa, Thang Loi, Thuong Tin District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước