Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở sản xuất thêu ren Bình Ca

Tên công ty Cơ sở sản xuất thêu ren Bình Ca
Tên tiếng anh Binh Ca Embroidery Pte
Email minhnguyen24h@gmail.com
Điện thoại 0909886578
Địa chỉ Tu Van, Le Loi, Thuong Tin District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ......

Cập nhật thông tin | Trang trước