Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Phôi

Tên công ty Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Phôi
Tên tiếng anh Nguyen Van Phoi Embroidery Pte
Email sonnguyen608@gmail.com
Điện thoại 01638254997
Địa chỉ Tu Van, Le Loi, Thuong Tin District
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước