Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở dệt nhuộm lụa Minh Dư

Tên công ty Cơ sở dệt nhuộm lụa Minh Dư
Tên tiếng anh Minh Du Silk Pte
Email luaminhdu@gmail.com
Điện thoại 0904678038
Địa chỉ Bach Dang, Van Phuc
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước