Thông tin nhà trưng bày: Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công Thương Hà Giang

Tên công ty Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công Thương Hà Giang
Tên tiếng anh Ha Giang Industrial and Trade Promotion Center
Email quang30011990@gmail.com
Điện thoại 0219 3887029
Địa chỉ Number 198 Tran Phu, Minh Khai Ward, Ha Giang City
Thành phố Ha Giang
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước