Thông tin nhà trưng bày: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nam Định

Tên công ty Trung tâm Xúc tiến thương mại Nam Định
Tên tiếng anh Nam Dinh Promotion Center
Email xttmnamdinh@gmail.com
Điện thoại 0988262499
Địa chỉ Number 31 Vi Xuyen, Nam Dinh City
Thành phố Nam Dinh
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước