Thông tin nhà trưng bày: Trung tâm Hành chính công và Xúc tiên đầu tư tỉnh Quảng Nam

Tên công ty Trung tâm Hành chính công và Xúc tiên đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tên tiếng anh THE PUBLIC ADMINISTRATION AND INVESTMENT PROMOTION CENTER OF QUANG NAM PROVINCE
Email doanmyngoc.phivan@gmail.com
Điện thoại 0944870019
Địa chỉ Number 159B Tran Quy Cap, Tam Ky
Thành phố Quang Nam
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước