Thông tin nhà trưng bày: HTX Thổ cẩm Tả Phìn

Tên công ty HTX Thổ cẩm Tả Phìn
Tên tiếng anh Ta Phin Co-operative
Email thocamdaotaphin@gmail.com
Điện thoại 0902280365
Địa chỉ Ta Phin Commune - Sapa District
Thành phố Lao Cai
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước