Thông tin nhà trưng bày: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển MinhEco

Tên công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển MinhEco
Tên tiếng anh MinhEco Investment and Development Joint Stock Company
Email quyen.huyenpro@gmail.com,thuyhang1902@gmail.com
Điện thoại 0969520035
Địa chỉ 2nd Floor, Number 5, Alley 368, Hong Ngu residential Group, Thuy Phuong Ward, Bac Tu Liem District
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước