Thông tin nhà trưng bày: Công ty cổ phần truyền thông và thiết kế 81 Studio

Tên công ty Công ty cổ phần truyền thông và thiết kế 81 Studio
Tên tiếng anh 81 Studio Design and Communication., Jcs
Email 81s.banghang@gmail.com
Điện thoại 0936363031/0945869332
Địa chỉ Number 32, Tan Lac Alley, Dai La Street, Hai Ba Trung District
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước