Thông tin nhà trưng bày: Công ty Shalimar Enterprises

Tên công ty Công ty Shalimar Enterprises
Tên tiếng anh Shalimar Enterprises
Email shalimarpk@hotmail.com
Điện thoại 0092 333 2647683
Địa chỉ 1154/1 Brass Street, Nishter Colony, Gulbhar No. 1, Karrachi, Pakistan
Thành phố Karachi 74600
Quốc gia PAKISTAN

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước