Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH Sản xuất hàng TCMN Xuất khẩu Phú Nghĩa

Tên công ty Công ty TNHH Sản xuất hàng TCMN Xuất khẩu Phú Nghĩa
Tên tiếng anh Phu Nghia Baroprotect Co., LTD
Email danhtan@phunghia.com.vn
Điện thoại +84 (0) 913574528
Địa chỉ No. 28/131 Thaiha Street, Dongda Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước