Thông tin nhà trưng bày: CƠ SỞ LEN SỢI MINH HÀ

Tên công ty CƠ SỞ LEN SỢI MINH HÀ
Tên tiếng anh MINH HA HANDICRAFT
Email thanhalen@gmail.com
Điện thoại + 84 (0) 938 10 20 31
Địa chỉ No 41/11A, TA35 Road, Thoi An ward, No 12 Dist, Ha Chi Mih City, Vietnam
Thành phố Ho Chi Minh City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước