Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH mây tre đan xuất khẩu Phú Ngọc

Tên công ty Công ty TNHH mây tre đan xuất khẩu Phú Ngọc
Tên tiếng anh Phu Ngoc export bamboo Co., Ltd
Email info@phungoccraft.com
Điện thoại +84 (0) 913288719
Địa chỉ Trinh vien village, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước