Thư mời

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________________

Số:                  /UBND-KT

V/v tham gia hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017 (Hanoigiftshow 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________


Hà Nội, ngày     tháng  4 năm 2018

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp SXKD hàng thủ công mỹ nghệ.

 

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội là Hội chợ được tổ chức thường niên vào tháng 10 hàng năm tại Thủ đô Hà Nội. Năm 2017 Hội chợ có quy mô 630 gian hàng của 245 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và 6 nước trên thế giới gồm: Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal; Hội chợ thu hút khoảng 10.000 khách tham quan trong đó có trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài; Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ước đạt 3,5 triệu USD. Nhằm khai thác lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã ký kết, đồng thời hướng đến phát triển bền vững ngành TCMN Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp nối thành công của Hội chợ Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2017 và các năm trước đây, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoi Gift Show 2018).

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoi Gift Show 2018) diễn ra từ ngày 17/10/2018 đến ngày 20/10/2018 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; có các hoạt động chính là: trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm TCMN của làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước và của các nghệ nhân; Tư vấn về thiết kế mẫu mã sản phẩm; Hội thảo chuyên đề về thị trường và mẫu mã sản phẩm TCMN. Đặc biệt, để giúp các nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nhân tham gia có thêm điều kiện được Nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú ngành TCMN trong những năm tới, UBND Thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức cuộc thi mẫu sản phẩm TCMN tiêu biểu của các Nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nhân trong khuôn khổ Hội chợ năm 2018.

Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 có quy mô trên 650 gian hàng của khoảng 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng TCMN trong nước và một số nước trên thế giới; thu hút khoảng 12.000 khách tham quan, 700 đến 800 nhà nhập khẩu nước ngoài, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn (trên 50 triệu USD/năm) đến tham quan và giao dịch. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng TCMN trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu và giúp các nhà nhập khẩu nước ngoài tham dự Hội có cơ hội thuận lợi đến thăm quan cơ sở sản xuất, rút ngắn thời gian giao dịch đàm phán với doanh nghiệp, qua đó các doanh nghiệp cũng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khi tham gia Hội chợ. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thiết kế, sản xuất, kinh doanh sản phẩm TCMN.

UBND Thành phố Hà Nội trân trọng mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ trong cả nước tham gia hội chợ./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thường trực BTC Hội chợ, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33550648, 0982361216/ 0972808688

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;

- Sở Công Thương Hà Nội;

- Trung tâm XTĐTTMDL TP;

- CVP, PCVP, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 

 

Cơ quan Chỉ đạo: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Cơ quan Chủ trì: Sở Công thương Hà Nội

Đơn vị Thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Save