HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HaNoi Giftshow 2019

HaNoi Giftshow 2019

Từ 17 đến 20-10-2019
8:30-18:00 hàng ngày
Địa điểm: Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
Địa chỉ: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lý do đến thăm hội chợ

  • Hội chợ xuất khẩu uy tín
  • 250 nhà trưng bày đến từ Việt nam và nhiều nước trên thế giới
  • Diễn ra ngay trước Hội chợ Mega Show Part I
  • Nhấn mạnh vào thiết kế bền vững
  • Miễn phí thăm quan làng nghề
  • Miễn phí 2 đêm khách sạn và nhiều ưu đãi khác cho nhà nhâp khẩu
  • Chương trình Match and Meet (Hỗ trợ kết nối kinh doanh giữa nhà nhập khẩu và nhà trưng bày)

Kỷ yếu hội chợ

Đang cập nhật nội dung

TIN MỚI NHẤT

gallery

Dành cho nhà tài trợ và quảng cáo