Ban tổ chức

Cơ quan Chỉ đạo

Bộ Công Thương

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan Chủ trì Sở Công thương Hà Nội
Đơn vị Thực hiện

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN - Sở Công Thương Hà Nội

Liên hệ Ban Tổ chức:
 
Tel (84-24) 32232636 / (84-982361216/ 0972808688/0983862333)
Fax (84-24) 33526679
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Save

gallery