Giới thiệu về Hội chợ VITM

Hội chợ VITM là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành du lịch tại Việt Nam. Đây là nơi quy tụ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch và giải trí để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác … Read more