Exhibitors

Search
Number of exhibitors: 8
Name Contact
CÔNG TY TNHH GỐM SỨ HOÀNG MINH
(HOANGMINH CERAMIC CO.,LTD)
Director: Mrs. Huong Nguyen
Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 0969652869 | Fax: +842433841553
Email: gomsuhoangminh@gmail.com
Website:
CÔNG TY TNHH THẾ KỶ NGÀY NAY
(NEW EPOCH CO., LTD)
Director: TRƯƠNG BÍCH NGỌC
No 17 Road No 9, Binhthoi Housing, Ward No 8, Dist No 11
Tel: 0937325266 | Fax:
Email: janiephan512@gmail.com
Website:
CÔNG TY TNHH AMIU VIỆT NAM
(AMIU VIETNAM CO., LTD)
Director: Ms. Vu Hong Thu
No 11, A25 Nghi Tan Stress, Cau Giay Dist
Tel: +84 (0) 845900999 | Fax:
Email: info@amiu.vn
Website: www.amiu.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ROMIS
(Romis Co., ltd)
Director: Ms. Vu Thi Thanh Phuong
No 10, Gate 336/9 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Dist
Tel: +84 (0) 933574769 | Fax:
Email: info@romistrade.com
Website: www.romistrade.com
CÔNG TY TNHH MƠ HƯƠNG VIỆT NAM
(SCREN DREAMER CO., LTD)
Director: Ms. Pham Bich Hong
No 797, Cai Lan Stress, Halong City
Tel: +84 (0) 902150680 | Fax:
Email: bichhong06@gmail.com
Website:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TCMN CHIẾN THẮNG
(CHIENTHANG HANDICRATF PRODUCTION CL., LTD)
Director: Ms. Dang Thi Dung
Thaihoa village, Hopdong commune, Chuongmy Dist
Tel: +84 24 62912446; (0) 96352788 | Fax:
Email: csmtchienthang@gmail.com
Website: www.chienthangbamboo.com
Novel Innovations Inc.
(Novel Innovations Inc.)
Director: Mr. Jonathan Lee
No. 602 Yongseong Biztel, 109 Hangang-daero, Yongsan-gu
Tel: +82-2-2077-1667 | Fax: +82-2-2077-1669
Email: neo_inno@naver.com
Website: www.novelinno.com
Công ty Shalimar Enterprises
(Shalimar Enterprises )
Director: Mr. Jamil Akhter
1154/1 Brass Street, Nishter Colony, Gulbhar No. 1
Tel: 0092 333 2647683 | Fax:
Email: shalimarpk@hotmail.com
Website: