Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng

Tên công ty Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng
Tên tiếng anh Chien Thang Handicraft Co. LTD
Email csmtchienthang@gmail.com
Điện thoại 0963.525.788/0912337445
Địa chỉ Thaihoa Hamlet, Hopdong commune, Chuongmy Dist, Hanoi City, Vietnam
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước