Thông tin nhà trưng bày: Xưởng thủ công mỹ nghệ Hoàng Minh

Tên công ty Xưởng thủ công mỹ nghệ Hoàng Minh
Tên tiếng anh Hoang Minh Craft Enterprise
Email dinet.dth@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 975591589
Địa chỉ Chieu Village, Sondong commune, Hoaduc Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước