Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở sơn mài Thanh Bình

Tên công ty Cơ sở sơn mài Thanh Bình
Tên tiếng anh Thanh Binh Lacquer Pte
Email nthanh.binh71@gmail.com
Điện thoại 0988539922
Địa chỉ Block 15, Trade village Ha Thai, Duyen Thai, Thuong Tin
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước